Buscador

Ajuntament de Calonge

Portal web municipal

Ets a:

Inici

>>

Ajuntament

>>

Junta de govern

Junta de Govern

Què és la Junta de Govern?

És un òrgan de govern que està format per l'alcalde i per diversos regidors i regidores de l'Ajuntament. Aquest òrgan està subordinat a l'alcalde, que pot nomenar els seus membres amb plena discrecionalitat i té com a única limitació que la composició dels membres de la Junta amb dret a vot no pot superar un terç del nombre de regidors del ple.

Quines són les funcions de la Junta de Govern?

La Junta de Govern Local té com a principals funcions l'assessorament i assistència a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions, així com exercir també les atribucions delegades per l'alcalde i pel Ple. De manera ordinaria la Junta de Govern es reuneix setmanalment els dijous. També es poden convocar juntes amb caràcter extraordinari i urgents quan aixío ho disposi l'alcalde. 


 

 

Membres de la Junta de Govern Local

Jordi Soler i Casals. alcaldia@calonge.cat
Joan Caner i Fernández. joan.caner@calonge.cat
Josep Darnés i Juanals. josep.darnes@calonge.cat
Arturo Prades i Martínez. arturo.prades@calonge.cat
Juana Maestre. juana.maestre@calonge.cat
Joan Pons i Pellisa. joan.pons@calonge.cat

 

| © 2019 AJUNTAMENT DE CALONGE Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per Portal web. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |

Ajuntament de Calonge - Pl. de la Concòrdia, 7. 17251 Calonge - tel. 972 660 375

estadisticas